FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
41 002 097 Kč
4
Přijaté transfery
7 079 037 Kč
2
Nedaňové příjmy
5 645 475 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 220 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
19 965 874 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
18 466 403 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 769 337 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
915 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
19 965 874 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
18 466 403 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
7 769 337 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
915 000 Kč