iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Detail

Usnesení, dražěbní vyhláška

Značka: 167EX9630/15-406, 40 Zveřejněno od: 10.5.2019 Zveřejnit do: 26.6.2019 23:59:59 Typ: Dražební vyhlášky Původce: podatelna Verze: 1 Stav: archiv

Popis: 925/19

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – podatelna

Vyvěšeno od: 10.5.2019
Vyvěšeno do: 26.6.2019

Úřední deska – Hradištko

Vyvěšeno od: 10.5.2019
Má být vyvěšeno do: 26.6.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 10.5.2019
Do: 26.6.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Historie

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.