iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Detail

Zvěřejnění záměru výkupu parc. st. 793 s objektem č.p. 303, k.ú. Hradištko pod Medníkem

Značka: č.p. 303, st. 2326 Zveřejněno od: 1.5.2019 Zveřejnit do: 16.5.2019 23:59:59 Typ: Záměr obce vykoupit nemovitý majetek Původce: stavební odbor 1 Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 214 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – stavební odbor 1

Vyvěšeno od: 1.5.2019
Vyvěšeno do: 16.5.2019

Úřední deska – Hradištko

Vyvěšeno od: 1.5.2019
Má být vyvěšeno do: 16.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 1.5.2019
Do: 16.5.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.