iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Detail

Záměr prodeje pozemku p.č. 73/44 a pozemku pod stavbou parc. st. 793, k.ú. Hradištko pod Medníkem

Značka: 73/44, st. 793 Zveřejněno od: 30.4.2019 16:55:00 Zveřejnit do: 15.5.2019 23:59:59 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: stavební odbor 1 Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 94 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – stavební odbor 1

Vyvěšeno od: 30.4.2019
Vyvěšeno do: 15.5.2019

Úřední deska – Hradištko

Vyvěšeno od: 30.4.2019
Má být vyvěšeno do: 15.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 30.4.2019 16:55:00
Do: 15.5.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.