iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Detail

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub

Značka: KHSSC 16258/2019 Zveřejněno od: 9.4.2019 Zveřejnit do: 13.6.2019 23:59:59 Typ: Doručení veřejnou vyhláškou Původce: podatelna Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,7 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – podatelna

Vyvěšeno od: 9.4.2019
Vyvěšeno do: 13.6.2019

Úřední deska – Hradištko

Vyvěšeno od: 9.4.2019
Má být vyvěšeno do: 13.6.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 9.4.2019
Do: 13.6.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.