iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Detail

Nabídka Státního pozemkové úřadu k pronájmu pozemků

Značka: 580/21,580/22 Zveřejněno od: 3.10.2018 13:50:00 Zveřejnit do: 2.11.2018 23:59:59 Typ: Dokumenty Původce: stavební odbor 1 Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 297 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – stavební odbor 1

Vyvěšeno od: 3.10.2018
Vyvěšeno do: 2.11.2018

Úřední deska – Hradištko

Vyvěšeno od: 3.10.2018
Má být vyvěšeno do: 2.11.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.10.2018 13:50:00
Do: 2.11.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.