iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Detail

Záměr uzavření směnné smlouvy

Značka: 18/2018 Zveřejněno od: 14.4.2018 8:09:03 Zveřejnit do: 1.5.2018 0:02:02 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: stavební odbor 1 Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 77 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – stavební odbor 1

Vyvěšeno od: 14.4.2018
Vyvěšeno do: 30.4.2018

Úřední deska – Hradištko

Vyvěšeno od: 14.4.2018
Má být vyvěšeno do: 30.4.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 14.4.2018 8:09:03
Do: 1.5.2018 0:02:02

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.