iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Detail

Daň z nemovitých věcí na r. 2018 - zpřístupnění seznamu k nahlédnutí na všech územních pracovištích FÚ pro SK

Značka: 200796 Zveřejněno od: 11.4.2018 Zveřejnit do: 11.5.2018 23:59:59 Typ: veřejná vyhláška Původce: podatelna Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 80 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – podatelna

Vyvěšeno od: 11.4.2018
Vyvěšeno do: 11.5.2018

Úřední deska – Hradištko

Vyvěšeno od: 11.4.2018
Má být vyvěšeno do: 11.5.2018

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 11.4.2018
Do: 11.5.2018 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.