iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Detail

Pronájem části pozemku p.č. 802, k.ú. Hradištko pod Medníkem

Značka: 802 Zveřejněno od: 4.12.2017 16:40:00 Zveřejnit do: 19.12.2017 23:59:59 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: stavební odbor 1 Verze: 1 Stav: svěšený

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 50 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – stavební odbor 1

Vyvěšeno od: 4.12.2017
Vyvěšeno do: 19.12.2017

Úřední deska – Hradištko

Vyvěšeno od: 4.12.2017
Má být vyvěšeno do: 19.12.2017

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 4.12.2017 16:40:00
Do: 19.12.2017 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.