iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Stav k 22. 9. 2019 07:42:51

Nalezeno 21 záznamů.Poslední změna: 20.9.2019 15:00:00

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Opatření obecné povahy č. 128/2019 - dopravní značení ul. Točitá a Benešovská MUCE 56910/2019 OSU Doruč. veř. vyhl. stavební 1 13.9.2019 30.9.2019 13.9.2019 2 dokumenty
Územní studie krajiny správního obvodu Černošice MUCE58404/2019 OUP veřejná vyhláška podatelna 17.9.2019 15.10.2019 17.9.2019 dokument PDF (390 kB)
Schválená rozpočtová změna č. 01/2019 obce Hradištko (nemá) Rozp. a hosp. obce podatelna 21.3.2019 31.12.2019 21.3.2019 dokument PDF (58 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (394 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (396 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hradištko na roky 2018 - 2021 (nemá) Rozp. a hosp. obce podatelna 29.12.2017 1.1.2022 29.12.2017 dokument PDF (152 kB)
Závěrečný účet obce Hradištko za rok 2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce podatelna 2.7.2019 2.7.2020 2.7.2019 4 dokumenty
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (399 kB)
Rozpočet MŠ Hradištko na rok 2019 a výhled rozpočtu do roku 2021 RMŠ 2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 11.1.2019 3.1.2022 11.1.2019 dokument PDF (350 kB)
Rozpočet obce Hradištko na rok 2019 RO 2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 11.1.2019 6.1.2020 11.1.2019 dokument PDF (55 kB)
Rozpočtová změna č. 02/2019 RZ 02/2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 19.6.2019 1.1.2020 19.6.2019 dokument PDF (74 kB)
Schválená rozpočtová změna č. 3/2019 RZ 03/2019 Rozp. a hosp. obce podatelna 2.7.2019 2.1.2020 2.7.2019 dokument PDF (49 kB)
Rozpočtová změna č. 04/2019 RZ 04/2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 14.8.2019 31.12.2019 14.8.2019 dokument PDF (1 MB)
Rozpočet ZŠ Hradištko na rok 2019 a výhled rozpočtu do roku 2021 RZŠ 2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 11.1.2019 3.1.2022 11.1.2019 dokument PDF (354 kB)
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Hradištko na r. 2020 - 2023 SVR 2020-2023 Rozp. a hosp. obce stavební 1 13.9.2019 30.9.2019 13.9.2019 dokument PDF (145 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2018 - TJ Slovan Hradištko VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 20.12.2018 31.12.2020 20.12.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2018 - TJ Slovan Hradištko VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 20.12.2018 31.12.2020 20.12.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2018 - TJ Slovan Hradištko VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 20.12.2018 31.12.2020 20.12.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Hradištko dne 30.9.2019 VZZ 06/2019 Konání Zastupitelstva stavební 1 20.9.2019 30.9.2019 20.9.2019 dokument PDF (140 kB)
Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 veřejná vyhláška podatelna 5.4.2019 2.1.2023 5.4.2019 2 dokumenty
Záměr prodeje části pozemku p.č. 389/23 - díl a, výměra 471m2 389/23 a Záměr obce - majetek stavební 1 13.9.2019 30.9.2019 13.9.2019 dokument PDF (162 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.