iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Stav k 16. 10. 2019 06:29:20

Nalezeno 27 záznamů.Poslední změna: 15.10.2019 23:59:59

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Dražební vyhláška 4549636/19/2102-805( Dražební vyhlášky podatelna 9.10.2019 27.11.2019 9.10.2019 dokument PDF (397 kB)
Dražební vyhláška 067 EX 539/10-401 Dražební vyhlášky podatelna 25.9.2019 25.10.2019 25.9.2019 dokument PDF (107 kB)
Opatření obecné povahy 18918/2019-MZE-16212 veřejná vyhláška podatelna 5.4.2019 2.1.2023 5.4.2019 2 dokumenty
Rozpočet MŠ Hradištko na rok 2019 a výhled rozpočtu do roku 2021 RMŠ 2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 11.1.2019 3.1.2022 11.1.2019 dokument PDF (350 kB)
Rozpočet obce Hradištko na rok 2019 RO 2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 11.1.2019 6.1.2020 11.1.2019 dokument PDF (55 kB)
Rozpočet ZŠ Hradištko na rok 2019 a výhled rozpočtu do roku 2021 RZŠ 2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 11.1.2019 3.1.2022 11.1.2019 dokument PDF (354 kB)
Rozpočtová změna č. 02/2019 RZ 02/2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 19.6.2019 1.1.2020 19.6.2019 dokument PDF (74 kB)
Rozpočtová změna č. 04/2019 RZ 04/2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 14.8.2019 31.12.2019 14.8.2019 dokument PDF (1 MB)
Schválená rozpočtová změna č. 01/2019 obce Hradištko (nemá) Rozp. a hosp. obce podatelna 21.3.2019 31.12.2019 21.3.2019 dokument PDF (58 kB)
Schválená rozpočtová změna č. 05/2019 RZ 05/2019 Rozp. a hosp. obce stavební 1 4.10.2019 31.12.2019 4.10.2019 dokument PDF (132 kB)
Schválená rozpočtová změna č. 3/2019 RZ 03/2019 Rozp. a hosp. obce podatelna 2.7.2019 2.1.2020 2.7.2019 dokument PDF (49 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory Charita Starý Knín VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 8.10.2019 15.8.2022 8.10.2019 dokument PDF (285 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2018 - TJ Slovan Hradištko VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 20.12.2018 31.12.2020 20.12.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2018 - TJ Slovan Hradištko VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 20.12.2018 31.12.2020 20.12.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2018 - TJ Slovan Hradištko VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 20.12.2018 31.12.2020 20.12.2018 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 - TJ Slovan Hradištko VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 8.10.2019 10.10.2022 8.10.2019 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2019 - TJ Slovan Hradištko VPS Veřejnoprávní smlouvy stavební 1 8.10.2019 10.10.2022 8.10.2019 dokument PDF (0,9 MB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (399 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (394 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (396 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hradištko na roky 2020 - 2023 SVR Rozp. a hosp. obce stavební 1 4.10.2019 2.1.2024 4.10.2019 dokument PDF (107 kB)
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů 1817/19 Oznámení podatelna 26.9.2019 18.11.2019 26.9.2019 dokument PDF (74 kB)
Usnesení č. 06/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hradištko UZZ 06/2019 Usnes. Zastupitelstva stavební 1 4.10.2019 21.10.2019 4.10.2019 2 dokumenty
Veřejná vyhláška - oznámení 130310/2019/KUSK veřejná vyhláška podatelna 4.10.2019 18.11.2019 4.10.2019 dokument PDF (208 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 327, ul. Benešovská - výzva k podání nabídek č.p. 327 Záměr obce - majetek stavební 1 2.10.2019 30.10.2019 2.10.2019 dokument PDF (366 kB)
Zápis č. 6/2019 z VZ zastupitelstva obce Hradištko 30.9.2019 (nemá) Zápisy Zastupitelstva podatelna 11.10.2019 30.10.2019 11.10.2019 dokument PDF (1,4 MB)
Závěrečný účet obce Hradištko za rok 2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce podatelna 2.7.2019 2.7.2020 2.7.2019 4 dokumenty

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.