iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Stav k 22. 9. 2017 20:49:13

Nalezeno 10 záznamů.Poslední změna: 22.9.2017 12:25:34

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Informace o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku-Odvodňovací lis čistírenského kalu (nemá) Výběrová řízení podatelna 22.9.2017 10.10.2017 22.9.2017 dokument PDF (260 kB)
Informace o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Chodník na p.č. 870/1 - IV Etapa (nemá) Výběrová řízení podatelna 22.9.2017 10.10.2017 22.9.2017 dokument PDF (264 kB)
Oznámení zahájení územního řízení Hradištko kNN pro p.č. 520/26 IV-12-6021176 3315/17/SUS/VTo Oznámení podatelna 20.9.2017 5.10.2017 20.9.2017 dokument PDF (163 kB)
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 001094712976 Oznámení podatelna 20.9.2017 15.11.2017 20.9.2017 dokument PDF (214 kB)
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 55197_2017-MZE-16212 veřejná vyhláška podatelna 19.9.2017 4.10.2017 19.9.2017 dokument PDF (249 kB)
Zveřejnění - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12_6000462/05. (nemá) Dokumenty stavební 1 15.9.2017 2.10.2017 15.9.2017 dokument PDF (31 kB)
Zahájení územního řízení - tlaková kanalizace Nade Vsí (nemá) Dokumenty stavební 2 14.9.2017 29.9.2017 14.9.2017 dokument PDF (143 kB)
Nabídka nepronajatých pozemků Státního pozemkového úřadu SPÚ 343259/2017-Cz Dokumenty stavební 1 9.8.2017 31.10.2017 9.8.2017 dokument PDF (1,4 MB)
Rozhodnutí - dopravní omezení komunikace sil. II/102 - Sanace skal MUCE 36200/2017 OSU Oznámení stavební 1 16.6.2017 15.12.2017 16.6.2017 dokument PDF (214 kB)
Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci II/102 MUCE22886/2017OSU Oznámení podatelna 13.4.2017 6.11.2017 13.4.2017 dokument PDF (134 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.