iMunis eDeska

Hradištko

Úřední deska – Stav k 21. 1. 2018 02:01:08

Nalezeno 13 záznamů.Poslední změna: 20.1.2018 9:20:30

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, p.č. 677/1, 677/2, 677/6, parc. st. 2287, k.ú. Hradištko pod Medníkem 677/1 Záměr obce - majetek stavební 1 19.1.2018 5.2.2018 19.1.2018 dokument PDF (142 kB)
Prodej pozemku p.č. 854/5, k.ú. Hradištko pod Medníkem 854/5 Záměr obce - majetek stavební 1 19.1.2018 5.2.2018 19.1.2018 dokument PDF (149 kB)
Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 327, ul. Benešovská, obec Hradištko č.p. 327 Záměr obce - majetek stavební 1 19.1.2018 5.2.2018 19.1.2018 dokument PDF (151 kB)
Záměr pronájmu objektu na parc. st. 566, k.ú. Hradištko pod Medníkem st.566 Záměr obce - majetek stavební 1 19.1.2018 5.2.2018 19.1.2018 dokument PDF (146 kB)
Oznámení o místě a konání II. kola volby prezidenta ČR (nemá) Oznámení podatelna 18.1.2018 29.1.2018 18.1.2018 dokument PDF (143 kB)
Bezúplatné nabytí pozemku komunikace p.č. 515/126, k.ú. Hradištko pod Medníkem 515/126 Záměr obce vykoupit stavební 1 16.1.2018 31.1.2018 16.1.2018 dokument PDF (54 kB)
Bezúplatné nabytí pozemků komunikací p.č. 502/189, 502/199, k.ú. Hradištko pod Medníkem 502/189 Záměr obce vykoupit stavební 1 16.1.2018 31.1.2018 16.1.2018 dokument PDF (54 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hradištko na roky 2018 - 2021 (nemá) Rozp. a hosp. obce podatelna 29.12.2017 1.1.2022 29.12.2017 dokument PDF (152 kB)
Schválený rozpočet obce Hradištko na rok 2018 (nemá) Rozp. a hosp. obce podatelna 29.12.2017 1.1.2019 29.12.2017 dokument PDF (213 kB)
Dražební vyhláška 203 Ex 08359/12-85 Dražební vyhlášky podatelna 12.12.2017 7.2.2018 12.12.2017 dokument PDF (439 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (396 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (394 kB)
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory 2017 (nemá) Veřejnoprávní smlouvy účtárna 17.11.2017 18.11.2020 17.11.2017 dokument PDF (399 kB)

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.